ospswierzowa@gmail.com
tel. 998 lub 112

Czad. Cichy zabójca

Czad. Cichy zabójca CZAD! Nie lekceważ zagrożenia!

Tlenek węgla najczęściej powstaje w okresie zimowym podczas niewłaściwego użytkowania urządzeń grzewczych znajdujących się w gospodarstwie domowym lub ich wadliwego działania. Podstawową zasadą ich prawidłowego działania jest zapewnienie naturalnej wentylacji pomieszczeń. Przed zatruciem CO może nas uchronić zakupienie i zamontowanie domowego detektora tlenku węgla, który zaalarmuje nas gdy stężenie tego gazy nagle nadmiernie wzrośnie.

W sezonie grzewczym 2012/2013 w statystykach pożarniczych z terenu działania tut. Komendy, odnotowano 19 zdarzeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla, a w sezonie 2013/2014 – 16 zdarzeń (8 osób poszkodowanych w tym 2 dzieci, 1 osoba zmarła). Dane z terenu kraju są o wiele drastyczniejsze - tylko od września 2013 do marca 2014 r., czyli w ostatnim sezonie grzewczym, strażacy wyjeżdżali do 3824 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w których 2290 osób zostało poszkodowanych, a 61 poniosło śmierć. Nie są to wszystkie zdarzenia z udziałem tlenku węgla, lecz tylko te do których została zadysponowana Państwowa Straż Pożarna.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla należy stosować się do następujących zasad:

1. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne muszą być drożne:

  - należy je okresowo czyścić i nie wolno ich zasłaniać,

  - nie wolno podłączać innych urządzeń (np. wyciągów mechanicznych) do przewodu wentylacyjnego, który ma za zadanie zapewnić grawitacyjny przepływ powietrza,

  - piece i kominki muszą mieć zapewniony dopływ powietrza i odpływ spalin zgodnie z instrukcją tych urządzeń,

  - do jednego przewodu spalinowego może być podpięte tylko jedno urządzenie w  którym wytwarzane są spaliny,

  - nie mogą one posiadać nieszczelności powodujących penetrowanie pomieszczeń w sąsiedztwie,

2. Nie wolno zamykać otworów wentylacyjnych w drzwiach do kuchni i łazienki.

3. Podczas długotrwałego używania piecyków gazowych z otwartą komorą spalania, należy dodatkowo stworzyć przepływ powietrza np. przez uchylenie okna, wietrzenie łazienek pomiędzy korzystaniem z łazienki przez kolejne osoby,

4. Utrzymywać kontakt z osobami, które kąpią się w łazienkach, a piec do ciepłej wody jest w tym pomieszczeniu.

5. Nie dopuszczać do długiego okresu pracy pieca gazowego przy czyjejś obecności w tym pomieszczeniu.

6. Urządzenia grzewcze muszą być okresowo sprawdzane przez pracowników zakładów usługowych posiadających odpowiednie zezwolenie (nie naprawiać samemu).

7. Wskazanym jest, aby zakupić czujnik (detektor) tlenku węgla, który całodobowo będzie monitorował skład powietrza i dźwiękiem alarmu poinformuje mieszkańców o zbliżającym się zagrożeniu.

8. Zakupiony detektor tlenku węgla powinien spełniać normę PN-EN 50291-1:2010 „Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych”. Produkt  musi posiadać znak zgodności z w/w normą, które są wydawane przez certyfikowane jednostki badawcze. Spełnienie tej normy ma zapewniać, że czujka będzie działać prawidłowo  i została wykonana z zapewnieniem właściwych standardów  procesu technologicznego. Część modeli znajdujących się w sprzedaży posiada również pozytywną opinię techniczną CNBOP-PIB OT-………. . Należy pamiętać, że nie wystarczy oznaczenie CE, które mówi, że produkt został dopuszczony do obrotu na terenie krajów Unii Europejskiej.

 Niebezpieczny tlenek węgla

Tlenek węgla (CO) zwany czadem jest gazem powstającym w wyniku niecałkowitego spalania węgla w atmosferze ubogiej w tlen. CO jest gazem palnym tworzącym z powietrzem mieszaninę wybuchową, nie jest wykrywalny przez zmysł wzroku i węchu - bezbarwny i bezwonny. Nie szczypie w oczy i nie "dusi w gardle" co sprawia, że u osoby zdrowej pojawiają się oznaki zatrucia jakimi są: szum w uszach , ociężałość, zawroty głowy, wymioty oraz ogólne osłabienie organizmu. Wywołuje również przyspieszenie tętna i oddychania, a następnie porażenie ośrodka oddechowego, bezdech i często doprowadza do utraty przytomności a pod wpływem dłuższego działania do śmierci. Przy większej ilości CO w pomieszczeniach zamkniętych śmierć może nastąpić błyskawicznie, już po kilku oddechach, na skutek uduszenia w wyniku porażenia ośrodków oddychania. W przypadku kobiet w ciąży tlenek węgla dostaję się z krwią matki do krwi płodu i może powodować śmierć dziecka, nawet jeśli matka przeżyje.

Stężenie karboksyhemoglobiny we krwi (%) i objawy zatrucia:

  - 10-20 - rozszerzenie naczyń skórnych, bóle głowy, uczucie ucisku w skroniach,

  - 20-30 - ból głowy i uczucie tętnienia w skroniach,

  - 30-40 - silny ból głowy, nudności, wymioty, osłabienie, oszołomienie, zapaść,

  - 40-50 - silny ból głowy, nudności, wymioty, osłabienie, oszołomienie, zapaść, zaburzenia czynności serca, przyspieszone tętno i oddech,

  - 50-60 - zaburzenia czynności serca, przyspieszone tętno i oddech, śpiączka przerywana drgawkami,

  - 60-70 - śpiączka przerywana drgawkami, upośledzenie czynności serca i oddychania, możliwa śmierć,

  - 70-80 - nikłe tętno, zwolnione oddychanie, porażenie oddychania i śmierć.

Czad do organizmu wchłania się w czasie, gdy oddychamy. Kiedy już jest w naszych płucach, tam wiążę się z hemoglobiną, tworząc tzw. karboksyhemoglobinę. Paradoksem jest to, że zmarły na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie okazu zdrowia - karboksyhemoglobina zabarwia skórę na różowo. Jest nieco lżejszy od powietrza, przez co łatwo przenika przez nieszczelności w ścianach i stropach.

W razie zatrucia gazem należy wezwać pogotowie ratunkowe i udzielić zatrutemu pierwszej pomocy przedmedycznej:

  - wynieść poszkodowanego na świeże powietrze,

  - okryć kocem i nie pozwolić zasnąć,

  - nadzorować chorego do czasu przybycia lekarza,

  - gdy stracił przytomność i oddycha należy poszkodowanego ułożyć w bezpiecznej pozycji,

  - gdy nie oddycha należy zastosować sztuczne oddychanie.

 

PSP Krosno

Nasi sponsorzy:

lukresja verona garmazerka meblo sam 

gex hol cellfast krosart